Home
Renovatie
Restauratie
Reiniging
Impregneren
Nieuwbouw
Fotoalbum
Contact
Renovatie

Voegwerk wordt in de loop der jaren aangetast door weers- en milieu- invloeden. Door de zure bestanddelen in regenwater kan het bindmiddel uit de voeg spoelen, zodat het voegwerk poreus en zacht wordt. Slecht voegwerk kan vochtdoorslag naar binnen geven en zal leiden tot vorstschade aan stenen en voegwerk.

Slecht voegwerk Vorstschade aan stenen en voegwerk

Het kan door deze factoren noodzakelijk zijn om het voegwerk te vervangen, zodat uw gevel zijn kwaliteit en waarde blijft behouden. Het vervangen van het voegwerk door niet-specialisten kan tot ernstige bouwschade leiden.

Het oude voegwerk verwijderen gebeurt door het uithakken met pneumatische hakhamers of door het inslijpen van het oude voegwerk. Al deze methode's kunnen worden uitgevoerd met stofafzuiging! Het oude voegwerk dient vierkant te worden verwijderd en tot op de gezonde kern. Slechte of kapotte stenen dienen te worden vervangen. Mochten er scheuren in de gevel aanwezig zijn dan kunnen wij deze ook herstellen door een speciaal ontwikkelde r.v.s. voegbewapening aan te brengen samen met een speciaal ontwikkelde tweecomponenten mortel.

R.V.S. voegbewapening

De uitgehakte gevel dient te worden uitgespoeld of gereinigd te worden, zodat er een gezond hechtvlak ontstaat voor de nieuw aan te brengen voeg. Dit kan door de gevel te Zandstralen of chemisch te reinigen of met hoge druk. Daarna kan men de gevel weer opnieuw voegen in de gewenste kleur en gewenste voeg.

Wij geven een schriftelijke garantie van 10 jaar op de door ons geleverde werkzaamheden.